Projekty staveb


Nabízíme zpracování projektové dokumentace v kompletním rozsahu dle typu a konkrétních požadavků, v souladu s platnou legislativou:
– dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí /územního souhlasu
– dokumentaci pro společné povolení/společné ohlášení záměru
– dokumentaci pro provádění stavby včetně rozpočtu nákladů
– dokumentaci bouracích prací
– dokumentaci skutečného provedení stavby, atd.
V úvodu si vyslechneme Vaše základní představy, navštívíme místo stavby a zjistíme si dostupné podklady tak, abychom Vám byli schopni sestavit podrobnou cenovou nabídku.
Je na Vašem zvážení, zda využijete kompletní nabídku ( včetně potřebných posudků, měření atd.) nebo si zvolíte část a některé podklady si zajistíte vlastní cestou.  
Po odsouhlasení základního návrhu a rozsahu stavby optimalizujeme potřebný rozsah projektové dokumentace dle platné legislativy. To vše s ohledem na využití zjednodušujících postupů dle stavebního zákona a následné realizace.
Od úvodní studie stavby přes všechny další stupně jejího vývoje je projekt stavby vytvářen pomocí grafického softwaru, takže si zákazník může průběžně učinit dokonalou představu o prostorovém a výtvarném řešení budoucího díla.
Naším cílem je stavba, která splní požadavky a představy zákazníka a vedle funkčnosti a kvality harmonizuje se svým okolím.