Inženýrská činnost


Poskytujeme komplexní inženýrskou činnost spojenou s přípravou a povolením stavby, autorský, případně technický dozor v průběhu výstavby a její následné uvedení do provozu.
Mezi naše profesní priority patří nezávislost, profesionalita a otevřená komunikace.

Nabízíme komplexní i dílčí služby:

– projednání projektové dokumentace s orgány státní správy
– úspěšné vyřízení potřebných povolení
– posouzení cenových nabídek
– spolupráce při zadání stavby dodavateli
– autorský nebo technický dozor v průběhu výstavby
– kontrola realizace podle schválené projektové dokumentace, operativní řešení technických problémů během stavby, zapracování změn do dokumentace skutečného provedení stavby, v případě potřeby obstarání povolení změny stavby před jejím dokončením
– zajištění kolaudace stavby a kolaudačního souhlasu aj.
– spolupráce při uvedení stavby do provozu