Konzultace a technická pomoc


Můžeme pro Vás být nezávislým konzultantem, který Vám pomůže překonat různá úskalí při výběru pozemku, posouzení stavu kupované či opravované nemovitosti, výběru vhodných materiálů, návrhu konstrukčních řešení atd.

V průběhu realizace stavby dále nabízíme tyto služby:

– kontrola kvality prováděné stavby
– finanční kontrola podle rozsahu provedených prací, kontrola fakturace
– vedení kontrolních dnů
– komplexní poradenství v průběhu výstavby
– fotodokumentaci průběhu výstavby
– převzetí dílčích dodávek a zakrývaných konstrukcí stavby
– kontrolu kvality před předáním – kontrolu celkové funkčnosti a kvality
– kontrolu komplexnosti a správnosti předaných dokladů, revizí a zkoušek