Rekonstrukce hájenky Sedmidvory

Návrh

Původní stav