OP Papírna Olšany

Rekonstrukce

Nový stav

Původní stav