PROINK

Hornická 198, 788 32 Staré Město, tel.: +420 583 239 127, e-mail: info@proink.cz


TOPlist

Projektová činnost 

Projektová a inženýrská kancelář PROINK nabízí odborné služby v rámci přípravy a realizace staveb, a to od předprojektové přípravy záměru, přes inženýrskou, investorskou činnost a technický dozor v průběhu výstavby až po uvedení stavby do užívání.

Předprojektová příprava

Kvalitní předprojektová příprava v první fázi poskytne základní informace o vhodnosti stavebního záměru v závislosti na parametrech zvoleného území , majetkoprávních poměrech, platném územním plánu, v případě rekonstrukce vhodnosti stavby k danému účelu. To vše v návaznosti na platnou legislativu.

Výsledkem je reálná analýza, která by měla předcházet dílčím, finančně náročnějším odborným posudkům, průzkumům a měřením, potřebným pro návrh stavby.
Analýza končí shrnutím výsledků a závěry a doporučeními, jak během návrhu stavby pokračovat

předprojektová příprava v jednotlivých fázích

  • posouzení souladu stavebního záměru s platným územním plánem, stávajícími ochrannými pásmy atd. a platnou legislativou
  • posouzení záměru v návaznosti na připojení inženýrských a dopravních sítí
  • posouzení, případně projednání majetkoprávních vztahů k pozemkům dotčeným výstavbou
  • zaměření stávajícího stavu (v případě rekonstrukcí)
  • posouzení stavebně technického stavu konstrukcí (v případě rekonstrukcí)
  • zaměření polohopisu a výškopisu stavby (pro optimální osazení novostavby do okolního terénu) 

Konzultace a technická pomoc

Nabízíme nezávislé konzultace a technickou pomoc ve všech oborech naší činnosti. Poradíme vám a z odborného hlediska doporučíme ideální řešení. V případě, že se rozhodnete s námi dále spolupracovat, připravíme cenovou nabídku a po jejím odsouhlasení dohodneme termín realizace.

 


Provozováno CMS / E-shop (c)2019 Czechproduct.cz s.r.o. | WebCare | Mapa webu | Cookies
Doporucujeme: Železnohorský region -  zahradní technika -  Ochranné pomůcky -  Autojeřáby -  zemní práce Žatec -  Prodej a montáž pletiv -  ,Akumulátorové nářadí,